Trung tâm y tế Yên Lạc phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết

         Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước cùng với những thay đổi bất thường của thời tiết, là điều kiện thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết bảo vệ sức khỏe nhân dân, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch, chủ động xin ý kiến chỉ đạo của tuyến trên đồng thời chuẩn bị đầu đủ vật tư, trang thiết bị dụng cụ, hóa chất, nhân lực cho công tác phòng chống sốt xuất huyết. Ngay trong tháng 8 năm 2017 Trung tâm y tế huyện Yên Lạc phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện triển khai phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết cho 02 xã trọng điểm Trung Nguyên, Tề Lỗ đồng thời tiến hành phun sử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại các xã Đồng Cương, Bình Định, Đồng Văn, Trung Kiên, Trung Hà với bán kính 20m và tiếp tục phun sử lý lại 10 ngày sau đó. Trong suốt thời gian triển khai thực hiện chương trình đều có sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ về chuyên môn kỹ thuật của cán bộ y tế dự phòng chuyên thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Tổng số hộ gia đình được phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết sử lý ổ dịch là 116 hộ gia đình tại 5 xã Bình Định, Đồng Cương, Đồng Văn, Trung Hà, Trung Kiên, riêng đối với Trung Nguyên và Tề Lỗ là hai xã trọng điểm có nguy cơ cao được tiến hành phun toàn dân. Trong suốt quá trình thực hiện được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Tin liên quan