TRA CỨU PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ BỆNH TẬT (ICD10)

–   ICD (International Classification Diseases) là hệ thống phân loại các bệnh tật theo quốc tế, nhằm hỗ trợ ngành y tế thu thập các số liệu về bệnh tật và tử vong một cách thống nhất, phục vụ các yêu cầu thống kê, phân tích dịch tễ, nghiên cứu khoa học và đề ra các chiến lược nhằm khống chế sự phát triển của dịch bệnh, vì lợi ích của mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia và toàn thế giới.
–   Trên toa thuốc của quý vị có chẩn đoán bệnh theo mã ICD10.
–   Chức năng này giúp quý vị có thể tra cứu mã bệnh theo phân loại quốc tế ICD10. Quý vị thực hiện chức năng này bằng các cách sau:
Tại ô tìm kiếm:

  • Cách 1: Nhập chữ cái đầu tiên bất kỳ để liệt kê tất cả nội dung chẩn đoán hoặc mã ICD 10 tương ứng ô check trên
  • Cách 2: Nhập hoặc copy nội dung chẩn đoán, mã ICD10 tương ứng ô check trên để tìm kiếm mã ICD10 hay nội dung chẩn đoán.

Trung tâm Y tế Yên Lạc sẽ tiếp tục đăng tải trên trang web các nội dung mới khi có thay đổi sữa chữa về mã ICD10 trong thời gian tới.
Trân trọng !

[wpdatatable id=2]