TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẠC

Địa chỉ: Trung tâm Y tế Yên lạc, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.852.791

Fax: 0211.813.757

Email: trungtamyteyenlac@gmail.com

Website: https://ttytyenlac.com/

Mọi ý kiến đóng góp và liên hệ Quý khách điền theo mẫu dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn!