Tiêu đề thông báo Ngày đăng Ngày hết hạn
Yêu cầu báo giá cho gói thầu Cải tạo và thay thế ống cấp nước đến máy thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc 10/06/2024 20/06/2024 Download Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá cho gói thầu Sửa chữa và thay thế trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc 07/06/2024 17/06/2024 Download Xem chi tiết
Mua thay thế vật tư, vật liệu lọc nước hệ thống xứ lý nước RO đến máy chạy thận nhân tạo 10/05/2024 20-05-2024 Download Xem chi tiết
Làm dịch vụ hoàn nguyên tẩy trùng đường ổng, phân tích mẫu phục vụ trong chạy thận nhân tạo 06/05/2024 16/05/2024 Download Xem chi tiết
Mời tham gia báo giá thiết bị y tế 15/03/2024 25/03/2024 Download Xem chi tiết
Mời tham gia báo giá thiết bị, dụng cụ y tế 11/03/2024 20/03/2024 Download Xem chi tiết
Mời tham gia báo giá thiết bị Y tế 27/02/2024 07/03/2024 Download Xem chi tiết
Mời tham gia báo giá phụ kiện y tế 21/02/2024 01/03/2024 Download Xem chi tiết
Mua chế phẩm làm sạch đồ vải phục vụ công tác khám, chữa bệnh 07/02/2024 17/02/2024 Download Xem chi tiết