Giới thiệu khoa kiểm soát dịch, bệnh HIV/AIDS

Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS được ra đời từ năm 2006 theo Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2006.

  1. Cơ cấu tổ chức.

Tổng số cán bộ hiện nay: 6

– Trong đó:

          + Bác sỹ: 1

          + Y sỹ: 3

          + Cử nhân Y tế công cộng: 1

          + Dược sỹ TH: 1

– Hiện tại có 5 cán bộ làm việc tại khoa, 1 cán bộ đi học ĐH

– Trưởng khoa: Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Vân

2.Chức năng, nhiệm vụ.

Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện có chức năng, nhiệm vụ là triển khai, chỉ đạo và giám sát 17 trạm Y tế xã, thị trấn trong huyện triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, các chương trình y tế quốc gia: Chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống bệnh dại. Ngoài ra khoa còn tổ chức triển khai tiêm các loại vaccine dịch vụ phòng bệnh cho nhân dân tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc.

Mỗi cán bộ trong khoa đều đoàn kết thống nhất, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của khoa, Ban Giám đốc và sự chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế, các Trung tâm y tế tuyến tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa cán bộ trong khoa với cán bộ các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn, các đơn vị, ban ngành, đoàn thể liên quan để triển khai có hiệu quả các chương trình y tế được giao. Bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tôt các hoạt động theo kế hoạch của đơn vị.

3.Thành tích đạt được

Là đơn vị luôn hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao.

Năm 2008 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2009 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2010 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2011 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2012 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2012 được Bộ y tế tặng Bằng khen về chương trình tiêm chủng mở rộng.

Năm 2013 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2014 được Sở y tế tặng giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin liên quan