Kiểm tra đánh giá chất lượng cơ sở khám chữa bệnh an toàn trong phòng chống Covid-19

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021 Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở khám chữa bệnh an toàn trong phòng chống Covid-19 tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc và trạm y tế xã, thị trấn trong huyện. Trưởng đoàn đ/c Nguyễn Văn Trường – trưởng phòng nghiệp vụ y dược sở y tế Vĩnh Phúc cùng với 5 thành viên trong đoàn đã kiểm tra, già soát chặt chẽ từng tiêu chí, thị sát thực tế từng khoa phòng, trạm y tế, hướng dẫn cụ thể, chi tiết các điều kiện cần đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế. Cuối buổi đoàn kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ ra những vấn đề tồn tại nhỏ cần được khắc phục trong thời gian tới, để quá trình khám chữa bệnh được diễn ra bình thường theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19, không làm lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh.

 

Tin liên quan