Thông báo”Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tạm dừng khám chữa bệnh theo yêu cầu vào ngày chủ nhật 30/4/2017″

      Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức Trung tâm y tế huyện Yên Lạc và nhân dân chào đón ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/2017 được vui vẻ, hạnh phúc, an khang. Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tạm dừng khám chữa bệnh theo yêu cầu vào 01 ngày chủ nhật 30/4/2017 cho các đối tượng nhân dân và người có thẻ Bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:
 Thời gian tạm dừng:
Vào ngày chủ nhật 30/4/2017 (tức ngày 5/4/2017 âm lịch)
Thời gian khám trở lại:
Vào ngày chủ nhật 7/5/2017 (tức ngày 12/4/2017 âm lịch)
Trên đây là Thông báo của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc tạm dừng chương trình khám chữa bệnh theo yêu cầu vào 01 ngày chủ nhật 30/4/2017 cho các đối tượng nhân dân và người có thẻ Bảo hiểm y tế.
Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin trân trọng thông báo để nhân dân được biết.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan