Yên Lạc tổ chức hội nghị giao ban công tác y tế lao động

Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại hội trường tầng 3 Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị giao ban công tác y tế lao động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, đ/c Nguyễn Văn Thắng Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc. Cán bộ tham dự hội nghị gồm có: khoa bệnh nghề nghiệp Trung tâm KSBT tỉnh, cán bộ khoa Y tế công cộng Trung tâm Y tế Yên Lạc, 17 cán bộ chuyên trách Trạm Y tế xã, Thị trấn và đặc biệt có 26 cán bộ phụ trách công tác y tế lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện về dự giao ban. Hội nghị giao ban được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực cho người làm công tác y tế lao động tại các cơ sở lao động và doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Tại đây cán bộ được nghe nội dung báo cáo công tác y tế lao động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, những văn bản chỉ đạo của chính phủ, các Bộ nghành về công tác Y tế lao động, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất của Trung tâm, của doanh nghiệp, một số ý kiến trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những việc chưa làm được của khối doanh nghiệp về công tác y tế lao động. Đồng thời cán bộ cũng được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc về nội dung chương trình, kế hoạch cụ thể cần phải thực hiện trong thời gian tới, những chính sách pháp luật của nhà nước mà các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cán bộ làm công tác y tế lao động tại cơ sở y tế, cơ sở lao động và khối doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan