Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020

      Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học vào 2 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Phó chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học cùng toàn thể các thành viên tiến hành phân tích, đánh giá, nhận xét và nghiệm thu kết quả từng đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm đề tài là cán bộ viên chức đang làm việc tại trung tâm. Hội nghị diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến khác nhau tham gia đóng góp, phân tích tình hình cụ thể, thực trạng, tính khả thi của từng đề tài, đặc biệt trú trọng những đề tài nghiên cứu khoa học hướng về người bệnh, phục vụ đơn vị trong hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có thể áp dụng vào thực tiễn cho đơn vị hoặc trên người bệnh. Hội đồng nghiên cứu khoa học năm nay đã nghiệm thu được 12 đề tài cấp cơ sở có ý nghĩa thiết thực đối với người bệnh.  

Tin liên quan