TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẠC TẠM DỪNG KHÁM CHỮA BỆNH CHẤT LƯỢNG CAO

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tạm dừng khám chữa bệnh chất lượng cao ngày chủ nhật ngày 15/07/2018 và khám trở lại vào ngày 22/07/2018 – xin chân trọng cảm ơn!

Tin liên quan