Thông báo áp dụng tăng giá viện phí đối với đối tượng không có thẻ BHYT từ 01/06/2017

THÔNG BÁO
Áp dụng tăng giá các dịch vụ kỹ thuật y tế trong khám bệnh chữa bệnh
cho đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

      Căn cứ Thông tư số 02/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ y tế, về việc hướng dẫn thực hiện tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho những đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh.
Bắt đầu từ ngày 1/6/2017 các cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh chính thức áp dụng giá viện phí mới bao gồm hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, người bệnh không có thẻ BHYT kịp thời nắm được các thông tin liên quan đến việc áp dụng tăng giá các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh cho các đối tượng nhân dân (là người không có thẻ BHYT tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc). Việc áp dụng tăng giá các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh cho người không có thẻ BHYT tham gia khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc được tiến hành từ ngày 1/6/2017.
Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin trân trọng thông báo để nhân dân được biết, chủ động phối hợp thực hiện tốt với cán bộ y tế trong quá trình tham gia khám chữa bệnh.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo bảng niêm yết, công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ BHYT, nhất là giá khám bệnh, giá ngày giường và một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại phòng khám bệnh, hoặc truy cập Website của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc, hoặc truy cập mạng Internet, cổng thông tin điện tử của ngành y tế.
Trên đây là Thông báo của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc tăng giá các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng nhân dân (người không có thẻ BHYT) tham gia khám chữa bệnh được biết.
Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin trân trọng thông báo!

Tin liên quan