THÔNG BÁO

Từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 đến nay có 7 trường hợp F0 từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương Yên Lạc, những trường hợp này đều được đưa thẳng về Trung tâm y tế huyện Yên Lạc, rồi được Trung tâm y tế Yên Lạc lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly theo đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Yên Lạc yêu cầu Trung tâm y tế huyện Yên Lạc thực hiện không đón bệnh nhân đến khám bệnh từ ngày 7/7/2021 để tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ Trung tâm, thực hiện xét nghiệm cho toàn thể bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú, người chăm sóc bệnh nhân và cán bộ y tế đều cho kết quả âm tính. Cán bộ y tế của Trung tâm đều thực hiện đúng quy trình, quy định về an toàn bệnh viện trong phòng chống dịch Covid-19.

          Sau khi kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện được đảm bảo, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc chỉ đạo Trung tâm y tế huyện triển khai các hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc sẽ đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh từ thứ 2 ngày 12/7/2021. Đề nghị trạm y tế các xã, thị trấn, cán bộ Trung tâm y tế huyện, tư vấn cho người, phối hợp với Ban văn hóa thông tin xã phát thanh, thông báo đến toàn thể người dân trong xã được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:  

– 17 Trạm Y tế xã, thị trấn (T/h); 

– Lưu: VT, KHĐD.                                                                                                 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

Tin liên quan