Quyết liệt hành động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Yên Lạc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

            Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời gian qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Yên Lạc đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hành động cụ thể. Trong đó công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Ban chỉ đạo được chia thành 4 đoàn thường xuyên giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, các xã, thị trấn, các trường học đóng trên địa bàn huyện để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các trạm y tế, các xã, thị trấn đặt biệt là các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, đây là những đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, do đó tất cả các hoạt động phòng chống dịch phải được triển khai đầy đủ, tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo, của ngành y tế để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh và người dân. Sau mỗi ngày kiểm tra, giám sát đều được đánh giá rút kinh nghiệm cho từng xã, thị trấn, trường học, kiên quyết sử lý các cơ quan, đơn vị, không thực hiện theo đúng hướng dẫn của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm A. Sau nhiều ngày kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay tất cả các xã, thị trấn, Trung tâm y tế, trạm y tế, trường học đều thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống sảy ra, tuyên tuyền có hiệu quả đến từng hộ gia đình chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, toàn huyện Yên Lạc không phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, người trở về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần đều hợp tác tốt trong việc khai báo và cách ly y tế.

 

 

 

Tin liên quan