Thông điệp số 7: VACCINNE Covid-19

Vắc xin Covid-19 sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer BioNTech, là vắc xin ARN thông tin MRNA chứa mã di truyền đoạn Protein gai của vi rút, vắc xin giúp tế bào cơ thể tạo ra một loại Protein tương tự như gai của vi rút, sau đó Protein này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo kháng thể chống lại vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Vắc xin không làm thay đổi hoặc tương tác với DNA của người theo bất kỳ cách nào và không thể gây bệnh Covid-19 cho người được tiêm chủng, vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer BioNTech của Mỹ và Đức sản xuất, tên vắc xin Comirnaty hoặc Pfizer BioNTech Covid-19 vắc xin, vắc xin Comirnaty được phê duyệt bởi Hoa Kỳ và Tổ chức y tế thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp tháng 12 năm 2020, cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (SDA) cấp phép sử dụng đầy đủ ngày 23/8/2021. Tại Việt Nam vắc xin Comirnaty của Pfizer BioNTech được Bộ y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quyết định 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021 và Quyết định 4035/QĐ-BYT ngày 21/8/2021. Tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch là biện pháp hiệu quả bảo vệ bạn và cộng đồng.

(Theo Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc).

Tin liên quan