Thành công rực rỡ của Đại hội các chi bộ Trung tâm y tế Yên Lạc

                Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-HU ngày 31/7/2019 của  Huyện ủy Yên Lạc về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Tháng 3/2020 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc diễn ra Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp. Kết quả báo cáo sau đại hội của các chi bộ đã chọn ra những  đồng chí tiêu biểu có đủ phẩm chất đạo đức chính trị, năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng lãnh đạo điều hành, uy tín, trách nhiệm, trẻ khỏe, nhiệt huyết, có sức quy tụ quần chúng được bầu vào Ban chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan