Tập huấn nghiệp vụ và nội dung tuyên truyền cho tổ Covid cộng đồng

      Để triển khai có hiệu quả kế hoạch số:142/KH-BCĐ ngày 3 tháng 6 năm 2021của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, về việc tập huấn nghiệp vụ và nội dung tuyên truyền tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Trong tháng 6 vừa qua tại hội trường UBND các xã, thị trấn, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tổ chức 17 lớp tập huấn cho 1386 thành viên của 166 tổ bầu cử của 17 xã, thị trấn trong huyện. Về dự lớp tập huấn có ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, các ban ngành đoàn thể, thành viên tổ Covid cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện. Tại đây các đồng chí được giảng viên trung tâm y tế huyện hướng dẫn giúp các tổ Covid cộng đồng nhận thức rõ về chức năng nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy chế hoạt động, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thực thi nhiệm vụ. Nắm rõ các nội dung cần tập trung thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 đến từng người dân, các hộ gia đình. Sau tập huấn 100% học viên nắm được kiến thức chuẩn bị tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Tin liên quan