NỘI SOI ĐẠI – TRỰC TRÀNG

I/ Nội soi đại tràng là gì.         Đây là một phương pháp thăm khám trực tiếp phần đại trực tràng (ruột già) nhờ...