Yên Lạc kết thúc cách ly xã hội tại xã Bình Định Yên Đồng và Thị trấn Yên Lạc

              Trong 2 ngày từ 21 đến 22 tháng 5 năm 2021 Yên Lạc kết thúc thời gian cách ly xã hội tại một số thôn của xã Bình Định, Yên Đồng và Thị trấn Yên Lạc theo Quyết định của UBND huyện Yên Lạc. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt của 2 xã Bình Định, Yên Đồng và Thị trấn Yên Lạc được rút về cơ quan, đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ, được trở về với gia đình. Người dân xã Bình Đình, Yên Đồng, thị trấn Yên Lạc được trở lại lao động, sản xuất bình thường, bà con nhân dân vui mừng phấn khởi khi người dân trong xã, thị trấn đã nằm trong vùng an toàn, được trở lại cuộc sống bình thường, tình hình dịch bênh được kiểm soát tốt. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 hai xã Bình Định, Yên Đồng, Thị trấn Yên Lạc tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của đơn vị cùng nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, không lơ là chủ quan, kiên quyết cùng nhân dân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan