Tháng hàng động vì ATTP năm 2024

An ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc.

Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024 với mục tiêu “ Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Để thực hiện tốt mục tiêu của Tháng hành động, các cấp chính quyền, mọi người, mọi nhà cần thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Lãnh đạo, chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần:

 – Chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

– Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị.

– Tuyên truyền phổ biến các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương…

– Phổ biến thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

  1. Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần:

– Kiểm soát An toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào.

– Ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

– Liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững.

– Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

  1. Người tiêu dùng lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

– Không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng.

– Kiên quyết tẩy chay các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

– Phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.

Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp và của toàn xã hội.

Vì sự phát triển kinh tế – xã hội, vì sức khỏe cộng đồng. Hãy “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Nguồn Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan