Những kỹ thuật đã triển khai tại khoa HSCC

 

BS.CKI Nguyễn ĐÌnh Quý – Trưởng khoa HSCC

Thực hiện kỹ thuật chọc hút màng phổi cho bệnh nhân tại khoa HSCC

Chia sẻ