Những kỹ thuật, dịch vụ đã triển khai tại khoa YHCT và phục hồi chức năng

Hình ảnh kéo giãn đốt sống cổ

Hình ảnh BN được kéo giãn cột sống thắt lưng

Máy  tập vận động cho bệnh nhân  

Máy điện xung 

Chia sẻ