Kiểm tra đánh gia công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017

             Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Sở y tế Vĩnh Phúc về việc triển khai công tác kiểm tra, đáng giá công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch tổ chức tự kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, họp thống nhất cách thức kiểm tra cho từng nội dung cụ thể theo hướng dẫn. Toàn bộ Trung tâm y tế được chia ra thành 3 khối, dự phòng, điều trị và trạm y tế các xã thị trấn để thống nhất báo cáo chấm điểm toàn Trung tâm vào ngày 17 tháng 6 năm 2017, đồng thời chuẩn bị số liệu trung thực, chính sác nhất cho buổi kiểm tra chéo giữa các Trung tâm y tế tuyến huyện. Ngày 28 tháng 6 năm 2017 vừa qua Trung tâm y tế huyện Yên Lạc được Trung tâm y tế hyện Tam Đảo tiến hành kiểm tra, có sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên. Sau một ngày làm việc tích cực, trên tinh thần khách quan, trung thực, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, các hoạt động kiểm tra được thông qua kết quả báo cáo, kế hoạch, hồ sơ, sổ sách, phỏng vấn người bệnh, cán bộ y tế, quan sát trực tiếp tại các khoa phòng. Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đã được đoàn kiểm tra đánh giá, ghi nhận thông qua những lời nhận xét khách quan từ phía đơn vị bạn với số điểm đáng ghi nhận. Cuối buổi kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2017 đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đã có ý kiến cảm ơn đoàn kiểm tra và khẳng định Trung tâm y tế Yên Lạc sẽ tiếp tục lỗ lực phấn đấu vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong tương lai đồng thời đưa Trung tâm y tế huyện Yên Lạc trở thành Trung tâm y tế hạng II là điểm tựa vững chắc cho người dân nơi đây mỗi khi họ đau ốm.

Tin liên quan