Thư mời báo giá kiểm định TTBYT

Căn cứ Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 05/2022/ TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Hiện nay, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc có kế hoạch kiểm định một số trang thiết bị y tế năm 2023;

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu Dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế năm 2023, Trung tâm kính mời các Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

Danh mục báo giá: Chi tiết phụ lục theo mẫu đính kèm

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) … bên mua dịch vụ không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.

Thời hạn gửi báo giá trước ngày 13 tháng 6 năm 2023.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm PDF (đã đóng dấu gửi qua Email)

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược, VT, TTBYT – Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin liên hệ: Ông Trần Văn Vệ – Trưởng khoa Dược, VT, TTBYT – Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc. Điện thoại: 0973364796.

Email: khoaduocttytyenlac@gmail.com

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc trân trọng cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan