Thông báo Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tạm dừng khám chữa bệnh theo yêu cầu vào ngày chủ nhật 16/7/2017

      Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức Trung tâm y tế huyện Yên Lạc và nhân dân nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến du lịch vào dịp hè sôi động. Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tạm dừng khám chữa bệnh theo yêu cầu vào 01 ngày chủ nhật 16/7/2017 cho các đối tượng nhân dân và người có thẻ Bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

* Thời gian tạm dừng:

Vào ngày chủ nhật 16/7/2017 (tức ngày 23/6/2017 âm lịch)

* Thời gian khám trở lại:

Vào ngày chủ nhật 23/7/2017 (tức ngày 1/7/2017 âm lịch)

 Trên đây là Thông báo của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc tạm dừng chương trình khám chữa bệnh theo yêu cầu vào 01 ngày chủ nhật 16/7/2017 cho các đối tượng nhân dân và người có thẻ Bảo hiểm y tế.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin trân trọng thông báo để nhân dân được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan