Quản lý văn bản pháp luật

 

STT SỐ/KÝ HIỆU NGÀY KÝ TRÍCH YẾU
1 6858/QĐ-BYT 18/11/2016 Bộ tiêu chí chất lượng Việt Nam (Phiên bản 2.0), Bộ tiêu chí của khối dự phòng
2 3970/QĐ -BYT 24/9/2015 V/v ban hành bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứu 10 (ICD 10) tập 1 và tập 2
3 1895/1997/QĐ-BYT 19/09/1999 Quy chế bệnh viện
4 5344/QĐ-BYT 28/11/2017 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi Khoa
5 1228/TB-BYT 15/11/2017 Kết luận của thứ trưởng Bộ y tế Phạm Lê Tuấn tại hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017
6 1286/TB-BYT-BHXH VN 30/11/2017 Kết luận của Bộ trưởng BYT và Tổng giám đốc BHXH VN tại hội nghị giải quyết các vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT
7 15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
8 50 /2017/TT-BYT                             23/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
9 3639/BYT-KCB 27/06/2017 V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP
10 1294/BYT-KH-TC 17/03/2017 V/v thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng và ban hành giá dịch vụ KB, CB.
11 656/BYT-BH  1/2/2018 V/v thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
12 1399/QĐ-BHXH 22/12/2014 Quyết định ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh  
13 4442/QĐ-BYT 13/07/2018 Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
14 4883/QĐ-BYT  08/08/2018 Bổ sung Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.
15 3874/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
16 5344/QĐ-BYT 28/11/2017 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa
17 3449/QĐ-BYT 07/06/2018 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình-thẩm mỹ
18 3216/QĐ-BYT 23/05/2018 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao
19 1918/QĐ-BYT 04/06/2012 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi
20 4068/QĐ-BYT 29/07/2016 Quy trình Chuyên môn của 26 bệnh thường gặp
21 2482/QĐ-BYT 13/04/2018 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
22 4790/QĐ-BYT 25/10/2017 hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu

Tin liên quan