VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA

PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐIỀU DƯỠNG

I.TỔ CHỨC
1.Các bộ phận
a. Khám bệnh, chữa bệnh.
b. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
c. Chỉ đạo tuyến.
d. Hợp tác quốc tế.
đ. Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện.
e. Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh
2.Lãnh đạo

Trưởng Phòng : BS. Đặng Thị Kim Ngân

Phó trưởng phòng : CNĐD. Nguyễn Thị Quyền

       Phòng kế hoạch – Điều dưỡng của Trung tâm Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
– Tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Một số hình ảnh tập thể

phòng kế hoạch điều dưỡng II. NHIỆM VỤ
1.Kế hoạch
a. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
b. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
c. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
d. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
đ. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
g. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
h. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
i. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
k. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
l. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
m. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
t. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
2. Điều dưỡng
a. Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
b. Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.
c. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
d. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
đ. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
g. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.
h. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
i. Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.
3. Thành tích đạt được
– Năm 2011: Giấy khen của Sở Y tế QĐ số: 24/QĐ-SYT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Sở Y tế Vĩnh Phúc
– 2012 : Tập thể lao động xuất sắc
– Năm 2014: Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc – Quyết định số: 449/QĐ – CT ngày 24 tháng 2 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.