Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động là lợi ích của doanh nghiệp và người lao động

Nhằm thúc đẩy các chương trình hành động biện pháp cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở đảm bảo an toàn duy trì và phát triển sản xuất, thích ứng an toàn linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh. Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2022 được phát động với chủ đề “tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Để hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp cơ sở lao động, người lao động cần thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động tùy thuộc vào các vị trí công việc như: đeo khẩu trang, găng tay, ủng, dầy, kính, mũ, nút tai, yếm da, dây an toàn, mặt nạ phòng độc, mặt nạ có bình ô xy, quần áo Aeng, quần áo chống a xít, chống phóng xạ…để tránh ảnh hưởng tới  sức khỏe, tính mạng người lao động, hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động, người sử dụng lao động cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chủ động già soát đánh giá nguy cơ, rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc sử dụng các trang bị phòng hộ cá nhân của người lao động, tổ chức đo quan chắc môi trường lao động hàng năm theo đúng quy định về vệ sinh an toàn lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe cho người lao động trước khi tuyển dụng lao động và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động, với những nơi làm việc dễ gây tai nạn cho người lao động, người sử dụng lao động phải trang bị sẵn các phương tiện kỹ thuật y tế thích hợp để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có sự cố sảy ra, doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống dịch Covid-19.

Môi trường làm việc an toàn tốt cho bạn, tốt cho doanh nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động chính là bảo vệ nguồn lực của đất nước. nhiệt liệt hướng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2022.

Theo Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc

Tin liên quan