BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TUẦN 11/06/2018 – 17/06/2018

  STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU  1  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC  11/06/2018 17/06/2018  V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 11 tháng 06 đến ngày 17 tháng 06 năm 2018    

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC UPDATE 10 / 6 2018

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU 1 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 26/02/2018 04/03/2018  V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 04 tháng 03 năm 2018    2  BẢNG...

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC UPDATE 25 / 02 / 2018

  STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU 1 BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC 31/10/2016 06/11/2016 V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 06 tháng 11 năm 2016 2 BẢNG PHÂN...