BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TUẦN 11/06/2018 – 17/06/2018

 

STT SỐ/KÝ HIỆU TỪ NGÀY/ĐẾN NGÀY TRÍCH YẾU
 1  BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC  11/06/2018 17/06/2018  V/v BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC từ ngày 11 tháng 06 đến ngày 17 tháng 06 năm 2018  

 

Tin liên quan