Kết luận của thứ trưởng Bộ y tế Phạm Lê Tuấn tại hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017

Tin liên quan