Ủng hộ quỹ người nghèo

Ngày 15 – 10 –  2016
Ông Nguyễn Duy Kiên  sinh năm 1981   Điện thoại : 0919197336
Địa chỉ: Yên Đồng – Yên Lạc – Vĩnh Phúc
Ủng hộ  vào quỹ người nghèo tại Trung tâm Y tế  huyện Yên Lạc
Số tiền là : 1.000.000 (một triệu đồng chẵn)

nguyen-duy-kien

Nguyễn Duy Kiên

 

Tin liên quan