Thông điện số 6: Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Việt Nam chính thức triển khai tại 100% xã, phường, trên toàn Quốc từ tháng 11 năm 2021. Trên 90% trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Đối tượng tiêm chủng: trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên toàn Quốc

Tại trường học tiêm toàn bộ học sinh đang học Trung học phổ thông khối lớp 10, 11, 12. Học sinh đang học lớp 7,8,9 trung học cơ sở.

Các điểm tiêm trong chiến dịch tiêm chủng từ 12-17 tuổi như sau: Các cơ sở tiêm chủng cố định trạm y tế, bệnh viện.

Các điểm tiêm lưu động tại từng thôn, bản, khu phố hoặc cụm, thôn, bản, khu phố gần nhau tại nơi có giao thông khó khăn.

Các điểm tiêm tại trường học, tại trường học tiêm cho trẻ từu 12-17 tuổi theo lộ trình tuổi từ cao đến thấp, triển khai trước cho nhóm tuổi học sinh trung học phổ thông lần lượt theo khối lớp, từ khối 12 đến khối 11 và 10 sau đó đến học sinh trung học cơ sở lớp 9, 8, 7. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 lượng vắc xin được cấp để triển khai chiến dịch tiêm chủng đồng lọat toàn tỉnh hay cuốn chiếu theo địa bàn, tăng diện bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trong cộng đồng để chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Tin liên quan