Công đoàn Trung tâm y tế Yên Lạc tổ chức các hoạt động Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

       Để chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Ban chấp hành Công Đoàn Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tổ chức các hoạt động thể thao cho nữ Đoàn viên Công Đoàn Trung tâm y tế Yên Lạc. Các hoạt động được diễn ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 nhằm mục đích giúp chị em phụ nữ ôn lại truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của lực lượng phụ nữ đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời tuyên truyền vị trí, vai trò của người nữ Đoàn viên Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo sân chơi lành mạnh để chị em có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức, kết nối tình đoàn kết giữa các tổ Công Đoàn, các nữ Đoàn viên Công Đoàn, tạo động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức hăng say lao động, luyện tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cam kết thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà” góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tin liên quan