Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về khám bệnh chữa bệnh Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Lạc

Ngày 8 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Lạc. Đồng chí Nguyễn Kim Khải Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát, với tổng số 25 người trong đoàn giám sát có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đã tiến hành giám sát kỹ các hoạt động khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Lạc, từng bước xem xét, đánh giá công tác quản lý, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trong khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Sau một ngày làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn chương, trên tinh thần khách quan, trung thực, thẳng thắn đã mang lại kết quả đáng ghi nhận, đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra. Đồng chí Nguyễn Kim Khải chủ chì buổi giám sát kết luận và có ý kiến chỉ đạo:

Đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh, khám chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đơn vị chốn, nợ đọng BHYT. Đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, chủ động nguồn nhân lực đầu tư cho lĩnh vực y tế và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Tin liên quan