Đo huyết áp miễn phí cho nhân dân tại Trung tâm...

           Tăng huyết áp là bệnh mãn tính, xuất hiện khi huyết áp tác động lên thành động mạch liên...

Tích cực hưởng ứng tuần lễ toàn dân đi đo huyết...

         Tăng huyết áp là bệnh mãn tính khá phổ biến ở nước ta trong giai...

Cho một trái tim khỏe mạnh

......Thực hiện Công văn số 602/SYT-NVY ngày 5/5/2017 của Sở y tế Vĩnh Phúc về việc triển khai chương trình tư vấn sức khỏe...

Khoa ATVS

Khoa KSDB, HIV/ADIS

Khoa CSSKSS

Khoa Dược – CNK-VTTBYT

KHOA DƯỢC- VẬT TƯ, TBYT- KIỂM SOÁT CHỐNG NHIỄM KHUẨN 1. Giới thiệu chung Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Văn Vệ Tổng số nhân viên: 25 Trong đó:...

Khoa Xét nghiệm – GPB

Chuyên khoa Xét nghiệm là gì? Xét nghiệm là một trong những kỹ thuật y học chẩn đoán thuộc khối cận lâm sàng. Khoa xét...