Giới thiệu khoa kiểm soát dịch, bệnh HIV/AIDS

Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS được ra đời từ năm 2006 theo Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và chính...

Tổ chức lớp học tiền sản định kỳ cho phụ nữ

               Để thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện đồng thời tăng cường...

Chọc hút khí màng phổi cho bệnh nhân tại Trung tâm...

             Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2018 các Bác sỹ khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực...

Trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện ...

Để triển khai có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống suy dinh trẻ em, ngày 1 tháng 6 năm...

Triển khai chương trình đo huyết áp toàn dân tại trạm...

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-TTYT ngày 14/5/2018 của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc triển khai hoạt động tuần lễ...

Trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện ...

Để triển khai có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống suy dinh trẻ em, ngày 1 tháng 6 năm...

Triển khai chương trình đo huyết áp toàn dân

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-TTYT ngày 14/5/2018 của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc triển khai hoạt động tuần lễ...

Khám chủ động phát hiện Lao tại cộng đồng

              Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế Quốc gia về phòng chống Lao hàng ...