Kết luận của Bộ trưởng BYT và Tổng giám đốc BHXH VN tại hội nghị giải quyết các vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Tin liên quan