Trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Để triển khai có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống suy dinh trẻ em, ngày 1 tháng 6 năm 2018 tại trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt triển khai chương trình cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi đóng trên địa bàn các xã, thị trấn được uống Vitamin A và cân, đo trẻ dưới 5 tuổi. Với mục tiêu đáng giá được tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao, cân nặng và theo dõi biểu đồ tăng trưởng của từng trẻ, tư vấn trực tiếp cho bà mẹ xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, từng bước đẩy lùi tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, chủ động phòng chống khô mắt cho trẻ em dưới 5 tuổi, đồng thời theo dõi chặt chẽ, đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn xã, có kế hoạch khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, đưa các trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, các trẻ đang bị suy dinh dưỡng các thể thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng, từng bước góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 2 tuổi suống dưới 10%, và suống dưới 15% đối với trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện Yên Lạc vào năm 2018.

Tin liên quan