Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

          Trong 2 ngày từ 15-16 tháng 5 năm 2021 Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện.

        Đối tượng tham dự là Thường vụ ủy ban bầu cử huyện. Trưởng ban chỉ đạo, phó trưởng ban chỉ đạo, phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, công chức văn phòng, thống kê các xã, thị trấn trong huyện.

          Các đồng chí tham dự hội nghị được hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra bầu cử.

Đặc biệt các đồng chí còn được cán bộ Trung tâm y tế huyện Yên Lạc trực tiếp hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Kỹ thuật mặc và tháo trang phục bảo hộ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra bầu cử.

Tin liên quan