Diễu hành cổ động tuyên truyền phòng chống lao nhân ngày thế giới chống lao 24/3

         Trong 3 ngày từ 17 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm y tế huyện Yên Lạc tổ chức 5 buổi mít tinh diễu hành cổ động tuyên truyền tháng hành động phòng chống lao nhân ngày Thế giới chống lao 24 tháng 3 bằng phương tiện ô tô và xe máy. Đối tượng tham dự là cán bộ trạm y tế xã, tuyên truyền viên thôn bản và người dân với 150 người tham dự, nhằm tuyên truyền vận động nhân dân chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống lao tại cộng đồng góp phần thanh toán bệnh lao trong thời tới.

Tin liên quan