Bài tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

  Bài 1. Thành phần và độc tính của khói thuốc lá        Theo nhận định của các nhà chuyên môn, mỗi năm Việt Nam...

Khám chủ động phát hiện Lao tại cộng đồng

              Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế Quốc gia về phòng chống Lao hàng ...

Đo huyết áp miễn phí cho nhân dân tại Trung tâm y tế huyện...

           Tăng huyết áp là bệnh mãn tính, xuất hiện khi huyết áp tác động lên thành động mạch liên...

Tích cực hưởng ứng tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp

         Tăng huyết áp là bệnh mãn tính khá phổ biến ở nước ta trong giai...