Bài tuyên truyền phòng chống bệnh tay- chân – miệng

Quý vị và các bạn thân mến!           Hiện nay tại một số tỉnh thành phố trên cả nước bệnh tay chân miệng đang diễn...