Khoa Nhi

I. Giới thiệu chung Khoa Nhi TTYT Yên Lạc được thành lập tháng 3 năm 2013, được tách ra từ khoa Cấp Cứu - Nhi. Khoa...

Khoa Cấp cứu – HSTC- Chống độc

1. Giới thiệu chung Khoa Cấp Cứu - Hồi Sức - Chống Độc Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc được tách ra từ khoa...

Khoa YHCT – PHCN

Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng 1. Quá trình thành lập và phát triển Khoa YHCT- PHCN Trung tâm Y tế huyện Yên...

Khoa Nội TH – Truyền nhiễm

Khoa Nội tổng hợp –Truyền nhiễm GIỚI THIỆU CHUNG I. Đặc điểm tình hình: Khoa nội  tổng hợp- Truyền nhiễm có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng...

Khoa TMH – RHM – Mắt

I.GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Mắt - TMH- RHM là một khoa gồm ba chuyên khoa lẻ, được thành lập từ tháng 1 năm 2007, tiền...

Khoa Phụ Sản

1. Giới thiệu chung Khoa Phụ sản được thành lập từ tháng 3 năm 2013 tách ra từ khoa Ngoại Sản thuộc Bệnh Viện Đa...

Khoa Ngoại TH – GMHS

Khoa Ngoại Tổng Hợp- Gây Mê Hồi Sức I. GIỚI THIỆU CHUNG. Khoa Ngoại tổng hợp –GMHS Trung tâm Y tế Yên Lạc được thành lập ngày...

Khoa Khám Bệnh

I – GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Khám bệnh là một bộ phận quan trọng và không thể tách rời của Trung Tâm. Được sự quan...