THÔNG BÁO

Áp dụng tăng giá các dịch vụ kỹ thuật y tế trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bao gồm chi phí tiền lương trên địa bàn tỉnh

       Thực hiện Công văn số 400/SYT-NVY ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc, về việc hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bao gồm chi phí tiền lương trên địa bàn tỉnh.
………Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, người bệnh có thẻ BHYT kịp thời nắm được các thông tin liên quan đến việc áp dụng tăng giá các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc. Việc áp dụng tăng giá các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc được tiến hành từ ngày 5/4/2017. Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin trân trọng thông báo để nhân dân được biết, chủ động phối hợp thực hiện tốt với cán bộ y tế trong quá trình tham gia khám chữa bệnh BHYT.
………Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo bảng niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, nhất là giá khám bệnh, giá ngày giường và một số dịch vụ cơ bản tại phòng khám bệnh hoặc truy cập Website của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc.
………Trên đây là Thông báo của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc về việc tăng giá các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh BHYT cho nhân dân và người tham gia khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được biết.
………Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin trân trọng thông báo.

        Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ